1 Sensus handlingsbetingelser for Forkbra website

Genveje

1.1 Generelt

1.1.1 Tredjeparts links

Der kan forekomme links til tredjepart på denne webside. Disse websider og dokumenter kan have andre regler vedrørende persondata. Sensus ApS påtager sig derfor ikke ansvaret for indhold og aktivitet på tredjepart websider og dokumenter.

1.1.2 Kontakt oplysninger

Du kan kontakte Sensus via mail til sensus@sensus.dk eller telefonisk på 48 22 10 03 hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere information.

2 Salgs- og leveringsbetingelser

Disse betingelser blev sidst opdateret 22. januar 2014.

2.1 Aftalegrundlag

Ved online handel på denne hjemmeside accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, og fravigelser er kun gyldige, såfremt Sensus ApS udtrykkeligt og skriftligt har meddelt accept heraf. Derudover vil du blive bedt om at kvittere for at have læst gældende betingelser, både ved oprettelse af brugerkonto, samt ved køb.

2.2 Aftalevilkår og oplysningspligt

Du kan altid finde de gældende salgs- og leveringsbetingelser på denne side. Når du gennemfører en ordre, vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse med oplysninger om din ordre samt om retur- og reklamationsret. Du kan altid genfinde dine licenser ved at logge ind på din brugerkonto. Sensus har ret til på ethvert tidspunkt at ændre, udvide eller begrænse de tjenester, der stilles til rådighed på denne hjemmeside. En tjeneste kan trækkes tilbage uden varsel, eller kan være midlertidig utilgængelig på grund af tekniske problemer.

2.3 Priser

Alle priser er, ved levering i Danmark, gældende udsalgspriser inkl. moms. Vær opmærksom på at de daglige valutakurser, samt vekselgebyr for at bruge fremmedvaluta, kan påvirke prisen.

2.4 Betaling

Du kan vælge at betale på følgende måder:

2.4.1 Med kort

Understøttede kort betalingsmetoder

DanKort, Visa/DanKort (Intet gebyr)
eDanKort (Intet gebyr)

Priserne er i Danske kroner (DKK).

Når du betaler med kort, hæver vi først beløbet på din konto, når dine varer afsendes fra os. Sensus bruger Quickpay til at håndtere alle køb på www.forkbra.dk. Dine betalingskortoplysninger bliver krypterede af Quickpay. Betingelser hos Quickpay kan findes her: http://quickpay.dk/terms/ .

2.4.2 Fakturakunde

Virksomheder og institutioner kan ansøge om at handle som fakturakunde. NB: Du kan kun handle som fakturakunde, hvis din virksomhed er offentlig (institution, skole o.l.), et ApS eller et A/S i Danmark og har eksisteret i minimum 2 år. Er virksomheden oprettet som fakturakunde, kan virksomhedens medarbejdere købe ind på én fælles konto. Vi forbeholder os ret til at afvise en ansøgning om at blive fakturakunde uden yderligere begrundelse.

2.5 Rykkergebyr/renter

Betales ikke rettidigt efter faktura/kontoudtog, pålægges et rykkergebyr DKK 100 pr. rykker. Betales der ikke efter 2. rykker, overgår kravet til inkasso, og der pålægges gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Ved forsinket betaling pålægges endvidere rente i henhold til rentelovgivningen.

2.6 Levering

Digitale produkter som licenser, leveres via en e-mail. Download linket til Forkbra kan findes i forbindelse med afslutning af købet, eller på http://forkbra.dk/Download.aspx. Leveringstiden for digitale produkter bør maks. være 10 minutter, afhængig af hvor hurtigt e-mailen med licensen når frem til din mailboks. Du modtager din ordrebekræftelse på e-mail, sammen med din licens.

2.6.1 Ved fakturakøb

Du kan på forkbra.dk betale med faktura hvis du vælger dette under købet som betalingsmetode. Du vil dernæst blive afkrævet yderligere oplysninger.

Du vil herefter modtage faktura med enten e-mail, eller almindelig post. Når vi modtager betalingen vil du kort efter modtage en e-mail med den købte licens.

2.7 Leveringsomkostninger

Leveringen af digitale produkter er gratis. I tilfælde hvor fakturakøb er benyttet vil der blive påkrævet et transaktionsgebyr på 50,00 DKK

2.8 Retur- og fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer (f.eks. licenser og software), såfremt licensen er aktiveret. Fortrydelsesret på internetkøb er 14 dage.

2.9 Reklamationsret

Du har 2 års reklamationsret. Såfremt du modtager en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare, skal du reklamere inden en rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer kan meddeles per e-mail: sensus@sensus,dk. Sensus ApS forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare fremfor at betale købesummen tilbage.

2.10 Ansvarsfraskrivelse

Sensus ApS kan ikke drages til ansvar for andet ifm. digitalt salg, end hvad der følger efter gældende, relevant lovgivning.

Hardwaremæssige problemer som opstår grundet forkert installering eller brug af produktet er ikke Sensus ApS ansvar.

2.11 Forbehold for prisfejl, udsolgte varer mv

I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder Sensus.ApS sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Sensus.dk kontrol, og som påvirker Sensus muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

2.12 Det med småt

Aftaler med Sensus.dk indgås på dansk.

Når du handler digitale varer på www.forkbra.dk, gælder Dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området. Sensus.dk gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen med dig, men foretager alene en lagring af købte/aktiverede licenser samt tidsstempel af købstidspunkt af licenser. Disse bliver tilknyttet brugerkontoen.

2.13 Håndtering af personoplysninger

Udover nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder også Sensus.dk persondataretlige betingelser anvendelse, når du handler på www.forkbra.dk, Du er som bruger og/eller handlende på www.forkbra.dk til enhver tid underlagt Sensus.dk´s gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel. Se på nyhedssektionen for ændringer.

Ved at godkende disse salgs- og leveringsbetingelser accepterer du også Sensus.dk persondataretlige betingelser. Se mere under punktet, Persondataretlige betingelser.

2.14 Tvister

En eventuel tvist mellem Sensus.dk og en erhvervsdrivende afgøres efter gældende retspraksis og ved de almindelige regler.

3 Persondataretlige betingelser

3.1 Indledning

Når du opretter en brugerkonto på www.forkbra.dk, finder følgende betingelser anvendelse i forhold til dine persondata.

Du opfordres til at udskrive eller gemme disse betingelser.

www.forkbra.dk drives af:

Sensus ApS

Torvet 3-5 2 sal TV.

DK-3400 Hillerød

3.2 Samtykke

Gennem fortsat brug af www.forkbra.dk og accept af disse persondataretlige betingelser, giver du Sensus ApS samtykke til behandling af dine persondata, som beskrevet i disse betingelser.

3.3 Salgs- og leveringsbetingelser

Udover nærværende persondataretlige betingelser finder også www.forkbra.dk Salgs- og leveringsbetingelser anvendelse, når du handler på www.forkbra.dk.

3.4 Persondataretlige betingelser

Brugen af www.forkbra.dk er til enhver tid underlagt de gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse betingelser, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail til sensus@sensus.dk.

3.5 Persondata ved køb

I forbindelse med at du foretager indkøb på www.forkbra.dk, indsamler vi ingen personoplysninger om dig. Vi registrerer udelukkende ordrenummeret som ikke indeholder persondata.

Betalingskortoplysninger er SSL krypterede og Quickpay, der håndterer alle køb på www.forkbra.dk, står for at opretholde den højeste sikkerhed ved transaktionen. Såfremt du vælger dette, bliver dine betalingskortoplysninger gemt i Quickpay´ system. www.forkbra.dk lagrer ikke dine betalingskortoplysninger.

Ordrenummeret anvender vi til at ekspedere din ordre, og lagrer af hensyn til regnskabslovgivningen oplysningerne i en periode på 5 år fra dit seneste køb.

De oplysninger vi registrerer i forbindelse med dit køb på www.forkbra.dk anvendes ikke til andre formål.

3.6 Persondata i forbindelse med brugerprofil. Obligatoriske oplysninger

Det er nødvendigt at oprette en brugerkonto for at foretage køb på www.forkbra.dk. Når du opretter en brugerkonto hos www.forkbra.dk, registrerer vi en række oplysninger om dig.

Disse oplysninger er: Dit navn, dine adresseoplysninger, telefonnummer og din e-mail adresse. Vi registrerer også, hvilke licenser du køber via din brugerkonto, samt om du har oplyst, at du som kunde er privatperson, virksomhed eller offentlig.

Vi lagrer de obligatoriske oplysninger i en periode på 5 år fra dit seneste login.

3.7 Cookies

I forbindelse med hvert besøg på www.forkbra.dk skabes en session cookie. Når besøget afsluttes, slettes denne cookie.

3.8 Indsigt og berigtigelse

Du kan, ved at rette henvendelse til Sensus ApS, få oplyst hvilke persondata om dig, vi som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. Sensus ApS forbeholder sig dog ret til kun at besvare sådan henvendelse, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

Hvis du opdager, at de oplysninger, som Sensus.dk som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, opfordres du til at foretage rettelse af dette. Såfremt du retter henvendelse til sensus@sensus.dk herom, vil vi foretage rettelsen for dig.

3.9 Sletning eller spærring af din profil

Du kan til enhver tid bede om at få slettet din konto hos Forkbra.dk. Alt indhold, som er lagt på din brugerkonto vil blive slettet.

Selv om du får slettet dine brugerkonto hos forkbra.dk, gemmer Sensus ApS af regnskabsmæssige hensyn oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen. Profilen er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere.

Sensus.dk forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din konto og/eller slette denne, såfremt brugerkontoen efter vores vurdering er overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder og/eller formålet med hjemmesiden. Hvis vi spærrer for brugen af din brugerkonto, bliver du orienteret om dette samt grunden til spærringen pr. e-mail til den adresse, du har angivet i din brugerkonto.

3.10 Videregivelse af persondata

www.forkbra.dk har en klar politik for behandlingen af dine data.

www.forkbra.dk er meget opmærksom på at forhindre ethvert misbrug af dine persondata.

forkbra.dk videregiver alene persondata i det omfang, brugeren selv har givet tilladelse til at dele disse, f.eks. brugergenereret indhold såsom anmeldelser.

www.forkbra.dk videregiver ikke persondata til tredjepart.

Sensus.dk forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden Sensus ApS. Erhverver, vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

Vi respekterer vores kunders og vores besøgendes ret til privatliv.

3.11 Dataansvarlig

Sensus.dk er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb på www.forkbra.dk og de obligatoriske data, som registreres i forbindelse med en brugerkonto hos forkbra.dk.

3.12 Tvister

En eventuel tvist mellem Sensus ApS og en erhvervsdrivende afgøres efter gældende retspraksis og ved relevante domstol.