Om Sensus Forkbra2

Introduktion

Sensus ForkBra2 er et punktskriftprogram, som kan konvertere og formatere dokumenter til punktskrift. Sensus ForkBra2 understøtter fuldskrift og forkortet punktskrift på dansk, britisk engelsk, amerikansk engelsk, tysk og norsk. Desuden understøtter Sensus ForkBra2 fuldskrift på en række andre sprog. Dokumenterne kan være tekstfiler, Microsoft Word dokumenter (doc eller docx) eller RTF-filer. Resultatet kan leveres i punktskriftprinterens eller punktskriftdisplayets tegnsæt, i Unicode eller i PEF. Man kan også vælge om punktskriftdokumentet skal formateres til en bestemt sidestørrelse, og om det skal have sidetal. Resultatet fra Sensus ForkBra2 kan udskrives på en punktskriftprinter, kopieres til udklipsholderen eller gemmes i en fil. Sensus ForkBra2 og installationsprogrammet er blevet afprøvet sammen med JAWS og overholder kravene til tilgængelighed.

Forudsætninger

Sensus ForkBra2 kan installeres på de fleste nyere versioner af Microsoft Windows. Programmet er blevet afprøvet på Windows XP, Vista og 7, og både i 32-bit og 64-bit versioner. Sensus ForkBra2 forudsætter, at man har installeret Microsoft .NET 4.0 Redistribution. Hvis man ikke allerede har denne komponent installeret, finder man den lettest ved at skrive ”Microsoft .NET 4.0 Redistribution” i Google eller en anden søgemaskine. Sensus ForkBra2 forudsætter endvidere, at man har installeret en nyere version af Microsoft Office-pakken. Programmet er blevet afprøvet med Office 2003, Office 2007 og Office 2010. Såfremt man ikke har Microsoft Office installeret, vil man ikke kunne konvertere dokumenter i Word- og RTF-format. Sensus ForkBra2 gør det muligt at holde sine undtagelseslister opdateret. Anvendelse af opdateringsfunktionen forudsætter at man har internetadgang, samt administratorrettigheder til computeren.

Installation

Sensus ForkBra2 installeres ved at dobbelt-klikke på Setup.exe filen og følge instruktionen. I de fleste tilfælde skal man blot vælge standardindstillingerne og vælge ”Næste”. Nye versioner af Sensus ForkBra2 kan installeres oven i en eksisterende installation. Man kan afinstallere Sensus ForkBra2 via kontrolpanelet.

Brugergrænsefladen

Sensus ForkBra2 er et Windows-program med en hovedmenu og en række kontroller. På forsiden har man mulighed for at vælge blandt menupunkterne ”Filer”, ”Behandling”, ”Opsætning” og ”Hjælp”. Man kan desuden indtaste stien til en fil, vælge en fil på maskinen, starte forkortelse, starte formatering og afslutte programmet. Under menupunktet ”Filer” kan man vælge kildedokumentet til forkortelse eller formatering. Desuden kan man afslutte programmet. Under menupunktet ”Behandling” kan man vælge at starte forkortelsen eller formateringen. Under menupunktet ”Opsætning” kan man ændre indstillinger til sprog, forkortelsesniveau, punktformat, formatering og konvertering. Under menupunktet ”Hjælp” kan man få adgang til denne vejledning, tjekke for opdateringer af undtagelseslisterne, registrere sin licens og få information om Sensus ForkBra2.

Punktskriftoversættelse

Sensus ForkBra2 gør det muligt at oversætte dokumenter til punktskrift på en række forskellige sprog og med forskellige forkortelsesgrader. For at kunne oversætte et dokument til punktskrift skal man først vælge en kildefil. Dette kan man gøre via menupunktet i menuen ”Filer” eller ved at vælge knappen ”Gennemse” på forsiden. Man kan også taste stien til filen direkte ind i tekstboksen ”Kildefil”. Herefter går man videre ved at vælge menpunktet ”Forkort fil” i menuen ”Behandling” eller ved at vælge knappen ”Forkort”.Før forkortelsen starter skal man bekræfte en række indstillinger i en formular. I formularen skal man vælge hvilket nationalt punktskriftsystem, man ønsker at anvende, det ønskede forkortelsesniveau, om man ønsker 6- eller 8-punkt, om dokumentet skal konverteres til et andet tegnsæt og om man ønsker formatering af dokumentet efter forkortelse. Konvertering og formatering er beskrevet nedenfor. Når man er tilfreds med sine valg, startes oversættelsesprocessen ved at vælge knappen ”Kør”. Man kan følge processen fra konvertering og forkortelse til formatering og eksport via statusfeltet. Man har også mulighed for at vælge ”Afbryd” for at komme tilbage til forsiden.

Formatering

Sensus ForkBra2 gør det muligt at formatere punktskriftdokumenter. Dette kan enten gøres i forbindelse med selve oversættelsen af et dokument til punktskrift eller som en selvstændig proces. Hvis man ønsker formatering som del af oversættelsen skal man vælge dette i komboboksen ”Formatering”. Her har man mulighed for at vælge mellem ”Ingen”, ”Layout” og ”PEF”. Vælges ”Layout” bliver resultatet leveret som en almindelig tekstfil. Vælger man ”PEF” bliver filen leveret som en XML-fil i PEF-format. Man kan finde beskrivelser af PEF formatet og gratis værktøjer til udskrift af PEF filer på www.pef-format.org. Ønsker man formatering som en selvstændig proces, skal man først vælge et dokument ved hjælp af menupunktet i menuen ”Filer” eller ved at vælge knappen ”Gennemse” på forsiden. Herefter går man videre ved at vælge menupunktet ”Formater” i menuen ”Behandling” eller ved at vælge knappen ”Formatér”.Efter valg af formateringsformat kan man vælge papirstørrelse (tegn pr. linje, linjer pr. side), om man ønsker paginering og duplex-udskrift, om man ønsker indrykning til celle 3 ved alle nye afsnit og om hvorledes eventuelle sidetal skal placeres på siderne.

Konvertering

Sensus ForkBra2 kan konvertere den oversatte og formaterede punktskriftfil til en række forskellige punktskrifttegnsæt eller til Unicode. Konvertering vælges som en del af enten forkortelsesprocessen eller formateringsprocessen – i begge tilfælde via komboboksen ”Konvertering”. Her kan man vælge det ønskede tegnsætformat, som skal svare til det format printeren eller punktskriftdisplayet er indstillet til. Vælges Unicode bliver resultatet leveret som en tekstfil i Unicode med de enkelte punktskrifttegn i det afsatte Unicode-interval 2800-28FF. Såfremt man ikke kan finde det ønskede tegnsætformat i listen, kan man henvende sig til Sensus.

Opsætning

Under menupunktet ”Indstillinger” i menuen ”Opsætning” har man mulighed for at indstille og gemme sine præferencer. I formularen har man mulighed for at vælge hvilket nationalt punktskriftsystem, man som standard ønsker at anvende, det ønskede forkortelsesniveau, om man ønsker 6- eller 8-punkt, om dokumentet skal konverteres til et andet tegnsæt og om man ønsker formatering af dokumentet efter forkortelse. Når man er tilfreds med indstillingerne kan man vælge at gemme dem. Man kan også vælge at afbryde opdatering af indstillingerne og komme tilbage til forsiden.

Opdateringer

Sensus ForkBra2 oversætter tekst til punktskrift på grundlag af et sæt regler for hvert sprog suppleret med et antal undtagelser. Reglerne anvendes i ca. 97% af alle tilfælde og undtagelserne anvendes i de tilfælde hvor reglerne giver anledning til forkortelsesfejl. Ved at kombinere regler og undtagelser kan man opnå en korrekthed i forkortelsen på mere end 99,9%. Undtagelseslisterne opdateres jævnligt og det er derfor en god idé at anvende opdateringsmuligheden under menupunktet ”Hjælp” til at holde sit program opdateret. Opdatering af undtagelseslisterne sker via internettet og kræver administratorrettigheder til computeren. Ved valg af opdatering skal man acceptere, at programmet foretager ændringer på computeren.

Historien

Den første version af ForkBra – det første danske PC-baserede værktøj, som kunne oversætte tekst til forkortet punktskrift – blev frigivet i 1987. ForkBra, som er en forkortelse af Forkortelse og Braille, var blevet udviklet af Lars Ballieu Christensen i 1986/87 i et projekt på Købmandsskolen i København. Projektet blev finansieret af Undervisningsministeriet og dannede samtidig grundlag for Lars’ speciale på datalogiuddannelsen på RUC. Samtidig med frigivelsen af ForkBra blev Sensus ApS stiftet. Da ForkBra var udviklet for offentlige midler, var kildeteksten frit tilgængelig. Det benyttede Henning Myrthue fra Skive Handelsskole sig af. Han fik en kopi af programmet og gav sig i kast med at udvikle det videre. Den oprindelige version af ForkBra og de nye versioner fra Henning Myrthue dannede hurtigt standard for den personlige punktskriftproduktion i Danmark. Med tiden viste det sig dog vanskeligt at vedligeholde ForkBra i takt med den teknologiske udvikling, og arbejdet synes nu indstillet. Fra 1988 arbejdede Lars i samarbejde med Refsnæsskolen videre med en ny version af ForkBra. Under navnet Sensus Braille blev programmet en central del af produktionssystemet i materialelaboratoriet på det senere Synscenter Refsnæs. Sensus Braille er løbende blevet udviklet, og anvendes i dag som punktskriftoversætter i bl.a. den gratis RoboBraille-tjeneste, i AutoBraille fra Nota, i NorBraille fra det norske blindebibliotek og i Pronto- og PacMate-maskiner i Danmark. Sensus Braille bliver også anvendt som punktskriftoversætter i Sensus ForkBra2. Sensus ForkBra2 udkommer 25 år efter den første version af ForkBra. Formålet med Sensus ForkBra2 har været at udvikle et forkortelsesprogram til individuelt brug, som let og effektivt kan anvendes af punktlæsere til at konvertere dokumenter til punktskrift.

Links (åbner i nyt vindue)

Downloade og konfigurere Easy Embossing Utility fra her.

PEF vejledning.

Tak til PEF-format.org.